***************************************

             * KastFemkamp för Kvinnliga Veteraner *

             *        i Nyköping  8/6 2003         *

             ***************************************

 

                           ************

                           *          *

                           *   K35   *

                           *          *

                           ************

 

    Plac        Slägga   Kula Diskus  Spjut   Vikt

    ***********-----------------------------------

 

      1 Marika Rydell        671015   IFK Tumba           2012

        ******************************************************

        TävlRes   3323    961   3227   2383      X

        Poäng      569    504    505    434      0

 

 

        Slägga

        Marika Rydell           3137   3093   3323

        IFK Tumba

 

 

        Kula

        Marika Rydell            941    961      -

        IFK Tumba

 

 

        Spjut

        Marika Rydell           2313   2383   2220

        IFK Tumba

 

 

        Diskus

        Marika Rydell           3227   3006   3068

        IFK Tumba

 

 

        Vikt

        Marika Rydell              X      X      X

        IFK Tumba

 

               *************************************

               * KastFemkamp för Manliga Veteraner *

               *        i Nyköping  8/6 2003       *

               *************************************

 

                            ************

                            *          *

                            *   M35   *

                            *          *

                            ************

 

    Plac.       Slägga   Kula  Spjut Diskus   Vikt

    ***********-----------------------------------

 

      1 Mikael Magnusson     660728   IFK Tumba           1559

        ******************************************************

        TävlRes   2188    785   2955   2321    739

        Poäng      222    357    325    333    322

 

 

        Slägga

        Mikael Magnusson           X   2155   2188

        IFK Tumba

 

 

        Kula

        Mikael Magnusson         774    785    775

        IFK Tumba

 

 

        Spjut

        Mikael Magnusson           X   2954   2955

        IFK Tumba

 

 

        Diskus

        Mikael Magnusson        2321      X      X

        IFK Tumba

 

 

        Vikt

        Mikael Magnusson           X      X    739

        IFK Tumba

 

 

                           ************

                           *          *

                           *   M40   *

                           *          *

                           ************

 

    Plac.       Slägga   Kula  Spjut Diskus   Vikt

    ***********-----------------------------------

 

      1 Per Östlund          610511   Hässelby SK-FI      3166

        ******************************************************

        TävlRes   3626   1409   4174   4195   1098

        Poäng      516    785    579    704    582

 

      2 Peter Reuss          621029   Nyköpings BIS FI    2376

        ******************************************************

        TävlRes   3704    944   2952   2623   1125

        Poäng      530    486    369    391    600

 

        Slägga

        Peter Reuss             3017   3471   3704

        Nyköpings BIS FI

 

        Per Östlund             3626      -      X

        Hässelby SK

 

        Kula

        Per Östlund             1374   1409      -

        Hässelby SK

 

        Peter Reuss              931    944    940

        Nyköpings BIS FI

 

        Spjut

        Per Östlund             4174      X      X

        Hässelby SK

 

        Peter Reuss             2952      X      X

        Nyköpings BIS FI

 

        Diskus

        Peter Reuss             2415   2623      X

        Nyköpings BIS FI

 

        Per Östlund             3870   4195      -

        Hässelby SK

 

        Vikt

        Peter Reuss                X   1125      X

        Nyköpings BIS FI

 

        Per Östlund                X   1098      X

        Hässelby SK

 

 

 

                           ************

                           *          *

                           *   M45   *

                           *          *

                           ************

 

    Plac.       Slägga   Kula  Spjut Diskus   Vikt

    ***********-----------------------------------

 

      1 Lars-Göran Öberg     571219   Östhammar FI        3303

        ******************************************************

        TävlRes   4391   1151   3554   3465   1189

        Poäng      744    703    532    623    701

 

 

        Slägga

        Lars-Göran Öberg        4391   4217      X

        Östhammars FI

 

 

        Kula

        Lars-Göran Öberg        1069   1059   1151

        Östhammars FI

 

 

        Spjut

        Lars-Göran Öberg        3554      X   3360

        Östhammars FI

 

 

        Diskus

        Lars-Göran Öberg        3371      X   3465

        Östhammars FI

 

 

          Vikt

        Lars-Göran Öberg        1109   1189      X

        Östhammars FI

 

 

                           ************

                           *          *

                           *   M50   *

                           *          *

                           ************

 

    Plac.       Slägga   Kula  Spjut Diskus   Vikt

    ***********-----------------------------------

 

      1 Åke Ruus             530914   Spårvägens FK       3634

        ******************************************************

        TävlRes   3932   1207   3996   4184   1391

        Poäng      657    755    694    770    758

 

      2 Antero Mäkinen       510112   IFK Tumba           2935

        ******************************************************

        TävlRes   2843   1161   2968   3903   1131

        Poäng      436    721    477    707    594

 

      3 Lars Eriksson        500518   Nyköpings BIS FI    2824

        ******************************************************

        TävlRes   3544    982   2992   3093   1208

        Poäng      578    591    482    531    642

 

 

        Slägga

        Åke Ruus                3733   3932      X

        Spårvägens FK

 

        Antero Mäkinen          2766   2843      -

        IFK Tumba

 

        Lars Eriksson           3341      X   3544

        Nyköpings BIS FI

 

 

        Kula

        Antero Mäkinen          1161      -      -

        IFK Tumba

 

        Åke Ruus                1195      -   1207

        Spårvägens FK

 

        Lars Eriksson            923    982    937

        Nyköpings BIS FI

 

 

        Spjut

        Lars Eriksson              X   2500   2992

        Nyköpings BIS FI

 

        Antero Mäkinen          2968      X      X

        IFK Tumba

 

        Åke Ruus                3940   3996   3969

        Spårvägens FK

 

 

        Diskus

        Lars Eriksson           3093      X   2887

        Nyköpings BIS FI

 

        Åke Ruus                   X   4184   3884

        Spårvägens FK

 

        Antero Mäkinen          3903      X      X

        IFK Tumba

 

 

        Vikt

        Lars Eriksson           1208      X   1155

        Nyköpings BIS FI

 

        Antero Mäkinen          1092   1131      -

        IFK Tumba

 

        Åke Ruus                1391      X      X

        Spårvägens FK

 

             

 

                           ************

                           *          *

                           *   M65   *

                           *          *

                           ************

 

    Plac.       Slägga   Kula  Spjut Diskus   Vikt

    ***********-----------------------------------

 

      1 Hasse Serrander      370215   Råby-Rekarne FFI    3405

        ******************************************************

        TävlRes   3046   1042   2696   3387   1130

        Poäng      630    835    546    709    685

 

 

        Slägga

        Hasse Serrander            X   2890   3046

        Råby-Rekarne FI

 

 

          Kula

        Hasse Serrander         1017   1042   1038

        Råby-Rekarne FI

 

 

        Spjut

        Hasse Serrander         2696      X      X

        Råby-Rekarne FI

 

 

          Diskus

        Hasse Serrander         2702   3387      X

        Råby-Rekarne FI

 

 

        Vikt

        Hasse Serrander         1130      X      X

        Råby-Rekarne FI

 

 

 

 

 

 

                           ************

                           *          *

                           *   M70   *

                           *          *

                           ************

 

    Plac.       Slägga   Kula  Spjut Diskus   Vikt

    ***********-----------------------------------

 

      1 Bernhard Karlsson    331118   Hässelby SK-FI      3516

        ******************************************************

        TävlRes   2445   1221   3140   2950   1071

        Poäng      473    999    742    684    618

 

 

        Slägga

        Bernhard Karlsson       2445   2348      X

        Hässelby SK

 

 

        Kula

        Bernhard Karlsson       1213   1212   1221

        Hässelby SK

 

 

        Spjut

        Bernhard Karlsson       2688   3140   3116

        Hässelby SK

 

 

        Diskus

        Bernhard Karlsson       2822   2928   2950

        Hässelby SK

 

 

        Vikt

        Bernhard Karlsson          X      X   1071

        Hässelby SK

 

 

 

                          ************

                          *          *

                          *   M75   *

                          *          *

                          ************

 

    Plac.       Slägga   Kula  Spjut Diskus   Vikt

    ***********-----------------------------------

 

      1 Bertil Larsson       240101   Trollhättans IF     2939

        ******************************************************

        TävlRes   2197    876   2398   2314    858

        Poäng      472    771    597    580    519

 

 

        Slägga

        Bertil Larsson          2079      X   2197

        Trollhättans IF

 

 

        Kula

        Bertil Larsson           855    831    876

        Trollhättans IF

 

 

        Spjut

        Bertil Larsson          2398   2232      X

        Trollhättans IF

 

 

        Diskus

        Bertil Larsson          2138   2163   2314

        Trollhättans IF

 

 

        Vikt

        Bertil Larsson           837    858      X

        Trollhättans IF